Werkwijze

Effectieve coaching, integratieve psychotherapie en hypnotherapie voor balans, regie en plezier in het leven ondanks een langdurige of chronische aandoening.

Specialisatie in de methodieken (medische) hypnotherapie, ACT, EMDR, Innerchild en NLP.

Gratis telefonische kennismaking

Als je vragen hebt over je situatie, je je afvraagt of ik de juiste coach, integratief therapeut of hypnotherapeut ben voor jouw vraagstelling, of als je informatie wilt over praktische zaken, dan wil ik je uitnodigen om contact met me op te nemen. We kunnen dan overleggen wat je in jouw situatie nodig hebt. Tevens kan ik dan een inschatting maken of ik je hierbij kan helpen. Het is ook een manier voor je om een eerste indruk te krijgen of ‘het klikt’ met mij. Dit gesprek is geheel vrijblijvend.

Heldere afspraken

Als we besluiten samen te gaan werken zullen we in de daaropvolgende intake specifieker ingaan op je vraagstellingen, haalbare concrete doelen en de aanpak. Ik zal hierbij met een voorstel op maat komen waarbij ik ook zal aangeven welke methodiek ik daarbij voor ogen heb, geheel afgestemd op jou. We evalueren tussendoor regelmatig of mijn begeleiding nog aansluit op wat jij nodig hebt.

Voor de werkgever die zijn werknemer coaching of therapie aanbiedt maak ik een offerte. Als het wenselijk is bied ik ook de gelegenheid om in een 3- gesprek met de leidinggevende en jou heldere afspraken te maken. Veelal blijkt dat dit gesprek zorgt voor een gezamenlijk vertrekpunt in de doelstellingen, met steun van de werkgever. Ook kan er een gezamenlijke tussen- en/of eindevaluatie plaatsvinden.

Maatwerk

Het werken met maatwerk past mij zeer goed, zowel qua werkvorm, aantal en frequentie van bijeenkomsten als de manier van samenwerken.

Werkvorm

Als integratief therapeut, hypnotherapeut en coach beperk ik me niet tot één benadering, maar zet ik inzichten en methoden uit verschillende stromingen in. Zo werk ik veelal met NLP, Hypnotherapie, Innerchild, EMDR, Acceptance en Commitment Therapy (ACT) en maak ik tevens gebruik van diverse benaderingen en werkvormen uit de cognitieve therapie, oplossingsgerichte therapie, RET, voice dialogue, regressie, psychopathologie en mindfulness. Bij de rubriek methodieken kun je hierover meer lezen.

Door deze integratieve werkwijze werk ik niet met vaste protocollen maar ben ik juist geheel afgestemd op jou als cliënt. Met losheid kijk ik naar wat bij jou als persoon past of wat zich aandient tijdens de sessie. Natuurlijk bewaak ik daarbij wel het proces en houd ik de doelen in de gaten.

"Cliënten benoemen Jacqueline's stijl van begeleiden als veilig, open, nuchter, respectvol, zorgvuldig, effectief, betrokken, motiverend, humorvol en praktisch"

METHODIEKEN

NLP

NLP (Neuro Linguïstisch Programmeren) is een vorm van praktische psychologie met technieken voor persoonlijke verandering en communicatie. NLP is ontwikkeld uit de combinatie van psychologie, linguïstiek, antropologie en neurowetenschappen. De integratie van deze vier wetenschappen is samengevat in een communicatiemodel dat de wisselwerking tussen geest en lichaam, denkwijzen en gedrag beschrijft. Het is veelal gericht op het gewenste doel en daarbij het benutten van de in ieder mens al aanwezige (onbewuste) hulpbronnen om zodoende het potentieel van iemand optimaal te benutten en te vergroten.

NLP is oplossingsgericht omdat tijdens het werken met NLP het doel en de gewenste situatie continu als motivatiemodel gehanteerd worden. Deze werkzame methode van gedragsverandering, waarmee uitstekende resultaten kunnen worden bereikt, is daarmee ook de basis van waaruit ik werk.

HYPNOTHERAPIE

"Laat je belemmerende automatische patronen los."

Hypnotherapie is een van de oudste vormen van psychotherapie. Hypnotherapie kan gebruikt worden bij de automatische patronen die ons in de weg staan en waar we geen controle over hebben. 
Heb je bijvoorbeeld last van hoogtevrees? Rationeel weet je dat de angst voor de hoogte irrationeel is en toch krijg je alleen al bij de gedachte aan de hoogte allerlei fysieke reacties.

Met hypnotherapie worden zowel de bewuste als onbewuste processen die zich in het automatische handelen voordoen inzichtelijk. Er wordt gewerkt met de informatie van het bewuste en onbewuste.

Het onbewuste wordt ook wel het tweede bewustzijn of het onderbewustzijn genoemd. In het eerste bewustzijn (het bewuste) wordt iets waargenomen en overdacht. Bij het onderbewustzijn worden waarnemingen wel waargenomen, maar dan onbewust. Je denkt niet bewust na over de waarneming die je doet, maar toch neem je ze waar, onbewust. Onbewust worden die waarnemingen in het geheugen opgeslagen. Dit wordt ook wel de interne belevingswereld genoemd.

Om toegang te krijgen tot de informatie die in het onbewuste is opgeslagen, wordt in hypnotherapie gebruik gemaakt van verhoogde concentratie (trance). Trance is een natuurlijk en spontaan optredend verschijnsel dat iedereen kent in de vorm van dagdromen, staren, in gedachten verzonken zijn of opgaan in een boek. In hypnotherapie maken we bewust gebruik van dit vermogen om in verhoogde concentratie te komen. Je richt al je aandacht op jezelf en sluit de omgeving voor even buiten. In deze toestand van ontspanning en geconcentreerde aandacht wordt het rationele denken meer naar de achtergrond geschoven, waardoor het onderbewustzijn toegankelijk wordt. Je kunt je meer openstellen voor je interne belevingswereld, de innerlijke voorstellingen, gevoelens, verbanden en vermogens. 
Hierdoor krijg je meer inzicht in je automatisch handelen en in je controle over je onbewuste reacties, zodat je deze in je bewuste leven kunt integreren.

Ik werk graag met Ericksoniaanse hypnotherapie. Alles wat de cliënt denkt, doet, voelt of gelooft wordt volledig geaccepteerd en gebruikt om trance op te wekken of om stappen te zetten. Het bewuste en onbewuste komen op één lijn, belemmerende automatische patronen worden losgelaten en je beweegt naar het te bereiken doel.

INNERCHILD

"Het verleden leeft voort in het heden."

Als we geblokkeerd worden in het dagelijks functioneren kan dat veroorzaakt zijn door aangeleerde reacties en overlevingsstrategieën uit de kindertijd. Op vroege leeftijd vormen zich overtuigingen en trekken we bepaalde conclusies over onszelf en de omgeving. Sommige van deze conclusies hebben op latere leeftijd een beperkend en belemmerend effect op onze persoonlijke ontwikkeling. Vaak is het herkennen van deze overtuigingen voldoende om te kunnen veranderen. Soms is dit niet het geval en is er meer nodig. Als gebeurtenissen uit de kindertijd niet volledig verwerkt zijn krijgen deze een emotionele lading die opgeroepen wordt bij dagelijkse gebeurtenissen. Het innerlijke kind in de mens reageert op de manier die is aangeleerd in de kindertijd. Daardoor wordt iedere keer opnieuw hetzelfde kindgedrag vertoond en volgehouden met dezelfde bijbehorende emoties. De conclusies die toen getrokken werden, gelden in de tegenwoordige situatie nog steeds voor het innerlijke kind in de mens.

Innerchild therapie zorgt ervoor dat de overtuigingen en de besluiten, gemaakt op de jonge leeftijd, achterhaald worden en dat de emoties uit die kindertijd verwerkt worden. Daartoe wordt gewerkt vanuit de volwassene en wordt ons eigen innerlijke kind ondersteund om emoties die als kind ondraaglijk leken, te kunnen hanteren. Als volwassene hebben wij de kracht om de oude gebeurtenissen en de emoties die daaraan verbonden zijn een plek te geven. De gebeurtenis uit het verleden zelf zal niet veranderen maar de beleving van deze vroegere gebeurtenis zeker wel. Dit proces geeft meer ruimte voor anders denken en handelen.

Bij Innerchild therapie werken we op een veilige manier aan de vertaalslag naar het hier en nu vanuit de herbeleving van jeugdgebeurtenissen. Het gaat niet alleen om de herbeleving op zich maar ook om de betekenis in en voor het hier en nu. Daarom zet ik Innerchild therapie ook graag oplossingsgericht in.

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor uw vragen of aanmelding.