Praktijk informatie

Geaccrediteerd door AVAR als "uitstekende praktijk"!

De praktijk is aangesloten bij

  • Nederlandse Beroepsvereniging van Hypnotherapeuten (NBVH)
  • Stichting Complementaire Alternatieve Gezondheidzorg (SCAG)
  • Algemeen Gegevens Beheer (AGB)
  • Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ)
  • Landelijk Steunpunt bij Verlies (LSV)

Kamer van Koophandel:
Praktijkcode:
Behandelaar code (AGB):
Lid beroepsvereniging NBVH:
Lid RBCZ/TCZ: registratie:

28101815
90010932
90031999
04061
403169R

Kamer van Koophandel: 28101815
Praktijkcode: 90010932
Behandelaar code (AGB): 90031999
Lid beroepsvereniging NBVH: 04061
Lid RBCZ/TCZ: registratie: 403169R

Vergoeding (deels) mogelijk bij de zorgverzekeraars

Omdat Jacqueline Kempers naast coach, integratief therapeut ook hypnotherapeut is, is vergoeding bij de meeste ziektekostenverzekeraars voor de particuliere cliënten mogelijk vanuit de aanvullende verzekering. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Om misverstanden te voorkomen is het bij navraag bij de ziektekostenverzekeraar van belang om de bovenstaande gegevens paraat te hebben (minder van belang is de praktijknaam) of check de zorgwijzer.

Plato Eisen

Jacqueline Kempers voldoet ook volledig aan de nieuwe PLATO eisen van de verzekeraars en moet over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale kennis beschikken. Alleen dan kunnen de behandelingen van cliënten voor een (deel) vergoeding in aanmerking komen bij de zorgverzekeraars.

Praktijk registraties + Klachten regeling

Jacqueline Kempers beschikt over de benodigde opleiding en de praktijk is ingeschreven bij registers zoals NBVH, RBCZ, SCAG en AGB. Deze organisaties zien toe op de handhaving van de kwaliteit van de therapeut en de praktijk(voering). Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) is deze praktijk verbonden aan een beroepscode, kwaliteitswaarborg en bijscholingsverplichting.

De praktijk is gebonden aan een klachtenregeling die in het kader van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) worden gesteld. De praktijk voldoet aan deze eisen. Als er een klacht leeft bij de cliënt, dan wordt deze eerst besproken met de therapeut om tot een passende oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de NBVH, waarbij in het uiterste geval een bindende uitspraak kan worden gedaan door de geschilleninstantie Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidzorg (SCAG), waarbij de praktijk is aangesloten. Het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraar en cliënten. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ).

Maak kennis

Neem vrijblijvend contact op voor uw vragen of aanmelding.