Geaccrediteerd door AVAR als "uitstekende praktijk"! 

 

Als je een chronische ziekte hebt ben je niet aldoor ziek.
Als u te maken heeft met een werknemer die een chronische ziekte heeft is het óók in het belang van het bedrijf of organisatie om de werknemer te steunen, zodat hij/zij zo optimaal mogelijk blijft presteren. Zo kunt u, waar nodig, praktische aanpassing(en) aan de werkomgeving regelen en kan het takenpakket herzien worden.

 

Ziek?
Daarnaast zal een groot effect behaald kunnen worden als er ook aandacht is voor het rouw- en aanpassingsproces. Aandacht voor de psychosociale aspecten van het hebben van een chronische ziekte en aandacht voor de impact van het verliezen van de gezondheid.
De medewerker heeft een ziekte of een aandoening maar hoeft zeker niet altijd ziek te zijn! Meestal kan de werknemer als er rekening is gehouden met praktische en taakgerichte aanpassingen, nog zeer goed in staat zijn om te werken. Sterker nog, vaak vertoont een werknemer met een chronische aandoening een hoge mate van motivatie en gedrevenheid. 

Om dat te bereiken is het wel nodig dat de persoon een periode van verwerken,accepteren en aanpassen krijgt.

Ik kan u als werkgever en uw werknemer daarbij helpen, met mijn ruim 16 jaren jarenlange ervaring als coach en Integratief therapeut. 

 

  sspecifieke kenmerken van mijn begeleiding  

 

  • Al 16 jaar werkzaam als coach en Integratief Psychotherapeut
  • met specialisatie in verliesverwerking, verlies van gezondheid

  • indien gewenst worden er in samenwerking met de werkgever en werknemer coachdoelen gesteld

  • rouw- en veranderingsprocesbegeleiding met oog voor de (on) mogelijkheden in werk en privé-leven

  • altijd maatwerk

  • betrokken en motiverende begeleiding

  • basis voor de begeleiding zijn NLP, RET, Mindfulness en andere oplossingsgerichte methodes zoals beelddenken

  • terugkoppeling naar werkgever in samenspraak met werknemer

  

In mijn werk zorg ik voor de verbinding van de persoonlijke drijfveren en kwaliteiten van een werknemer met de doelstelling en belangen van de werkgever. De ervaring leert dat dit voor beide partijen tot een win-win situatie leidt.

Voor vragen of het maken van een afspraak

Banaan-Contact-oranje: