Geaccrediteerd door AVAR als "uitstekende praktijk"! 

Leven met een chronische aandoening kent specifieke vragen en problemen. Als Integratief psychotherapeut en Senior NLP Life coach ben ik mij hier zeer van bewust en richt ik mij met mijn praktijk specifiek op de doelgroep chronisch zieken. Omdat een groot deel van de bevolking leeft met een chronische aandoening van diverse aard, kan mijn praktijk voor Integratieve psychotherapie en coaching een interessante aanvulling zijn op uw bestaande netwerk van psychosociale hulpverleners.

 

Integratieve Psychotherapie
De Integratieve psychotherapie beperkt zich niet tot één benadering maar zet inzichten en methoden uit verschillende stromingen in. Zo werk ik veelal met NLP en (medische) Hypnotherapie en maak ik tevens gebruik van diverse benaderingen en werkvormen uit de Cognitieve therapie, Oplossingsgerichte therapie, RET, Voice Dialogue, Inner Child, Regressie, Psychopathologie, ACT (Acceptance and Commitment Therapy), Mindfulness en EMDR (Eye Movement Desensitization Reprocessing).

  

  sspecifieke kenmerken van mijn begeleiding 

 

  • persoonlijke, betrokken en cliëntgerichte begeleiding. Cliënten hebben te maken met een vaste therapeut gedurende het hele traject

  • samenwerking met u als behandelaar en bedrijfsarts zodat de lijnen kort blijven en de hulpverlening geoptimaliseerd wordt

  • specifieke deskundigheid op het gebied van omgaan met pijn, verliesbegeleiding, zingevingsvraagstukken

  • ervaringsdeskundige en al 16 werkend als Integratief psychotherapeut en Senior NLP Life Coach

 

  

Vergoedingen en Beroepsvereniging
Ik ben lid van de beroepsverenigingen NBVH en RBCZ/TCZ  En geregistreerd bij SCAG,AGB, Landelijk Steunpunt Rouw als rouw- en verliesbegeleider. Deze organisaties zien toe op de handhaving van de kwaliteit van de therapeut en de praktijk(voering).

De meeste zorgverzekeraars kennen een vergoeding in de aanvullende verzekering. Het is altijd aan te raden dat de cliënt vooraf contact opneemt met de verzekeraar met de AGB-code van mijn praktijk. Lees meer over de registraties en de geldende praktijkcodes bij Praktische info.

De praktijk is gevestigd aan de Lage Rijndijk 8 te Leiden.

Voor meer informatie en/of een persoonlijke kennismaking bent u van harte uitgenodigd contact op te nemen.

Banaan-Contact-oranje