Geaccrediteerd door AVAR als "uitstekende praktijk"! 

Voor werkgevers

Graag bespreek ik met u de mogelijkheden van begeleiding van uw werknemer met een chronische aandoening. In een oriënterend gesprek kunnen we overleggen wat de mogelijkheden zijn voor maatwerk (online) coaching of therapie. We kunnen dan specifieker de vraagstelling en aanpak bespreken. 

KvK nr.: 28101815

  

Voor particulieren

De sessies duren anderhalf uur. Per sessie is de investering €105. Sessies kunnen zowel FACE TO FACE als ook (deels) ONLINE plaatsvinden.
Vergoeding van zieketekosteverzekeraars is mogelijk.
Indien nodig wordt overleg met (huis)arts, andere hulpverleners en verwijzers meestal niet in rekening gebracht.
Voor verslagen naar bijvoorbeeld een bedrijfsarts, geldt het zakelijk uurtarief. 

 

Vergoeding (deels) mogelijk bij de zorgverzekeraars

Afhankelijk van de polisvoorwaarden en/of je een aanvullende verzekering hebt is vergoeding (deels) mogelijk. De therapeut voldoet ook volledig aan de nieuwe (PLATO) eisen van 2017 van de verzekeraars en moet over aantoonbaar voldoende medische en psychosociale kennis beschikken. Alleen dan kunnen de behandelingen van cliënten voor (deel) vergoeding in aanmerking komen bij de zorgverzekeraars. Daardoor worden mijn sessies vergoed door de aanvullende verzekering bij de meeste zorgverzekeraars. De hoogte van de vergoeding is mede afhankelijk van uw polisvoorwaarden. Om misverstanden te voorkomen is het bij navraag bij uw ziektekostenverzekeraar van belang om de volgende gegevens paraat te hebben (minder van belang is de praktijknaam).

Of check de zorgwijzer

De praktijk staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel

Praktijkcode:                       90010932

Behandelaar code (AGB):      90031999

Lid beroepsvereniging NBVH: 04061

Lid RBCZ/TCZ: registratie nr: 403169R

Geregistreerd bij Landelijk Steunpunt Rouw (LSR) als rouw- en verliesbegeleider.

Praktijk registraties De therapeut beschikt over de benodigde opleiding en inschrijving bij de registers, o.a. NBVH, RBCZ, SCAG en AGB. Deze organisaties zien toe op de handhaving van de kwaliteit van de therapeut en de praktijk(voering). Als lid van de Nederlandse Beroepsvereniging voor hypnotherapeuten (NBVH) is deze praktijk verbonden aan een beroepscode, kwaliteitswaarborg en bijscholingsverplichting. Daarnaast voldoe ik aan de eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. De praktijk is gebonden aan een klachtenregeling. Als er een klacht leeft bij de cliënt, dan word deze eerst besproken met de therapeut om tot een passende oplossing te komen. Indien dat niet lukt, dan is het mogelijk een beroep te doen op de klachtenfunctionaris van de NBVH, waarbij in het uiterste geval een bindende uitspraak kan worden gedaan door de geschilleninstantie Stichting Complementaire en alternatieve Gezondheidzorg (SCAG), waarbij de praktijk is aangesloten.Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ),is een overkoepelende organisatie die beroepsbeoefenaren van de complementaire en alternatieve geneeswijzen (artsen en therapeuten op Hbo-niveau) certificeert en registreert. RBCZ behartigt de algemene belangen van de aangesloten beroepsbeoefenaren en is een onafhankelijke intermediair tussen beroepsorganisaties, de zorgverzekeraar en cliënten. Beroepsbeoefenaren die ingeschreven zijn in het RBCZ-register zijn onderhevig aan het tuchtrecht dat verzorgd wordt door de Stichting Tuchtrecht Beroepen Natuurlijke Gezondheidszorg (TCZ).

 

Adres en Route 

Als u met het openbaar vervoer komt is het 2 minuten lopen van bushalte Kooilaan naar de Lage Rijndijk 8. Betaald parkeren. Voor informatie over openbaar vervoer kunt u bellen met 0900-9292 of kijk op http://www.9292ov.nl.

 

 

  LevenMetLogo-klein
Leven met een chronische aandoening is onderdeel van:
Kempers Coaching + Ontwikkeling
Lage Rijndijk 8
2315 JT Leiden
Telefoon: 071 5141955
Email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.