Diagnose
Wanneer je hoort dat je chronisch ziek bent, is dit voor de meeste mensen een grote schok. Naast het verliezen van je gezondheid, verlies je mogelijk ook een deel van je zelfstandigheid, je vrijheid, je sport, je hobby’s of je werk. Het betekent niet alleen dat je jouw leven moet aanpassen, maar ook dat je kijk op dingen verandert, zoals je relatie met je partner en de ideeën die je over jezelf en je toekomst had. Je kunt de regie even helemaal kwijt zijn.

 

Na revalidatieperiode
Als je in een revalidatiecentrum behandeld bent geweest kan het je overvallen dat het lijkt dat je er nu alleen voor staat. Na de intensieve begeleiding moet je je eigen weg zien te vinden. Ook dan kan je ineens met nieuwe moeilijkheden te maken krijgen, iets wat eerder nog niet zo aan de orde was.

 

Na jaren
Maar ook als je al een tijd leeft met een chronische aandoening kun je opnieuw voor vragen, moeilijkheden, terugval, ongewenste veranderingen en keuzes komen te staan. De eerder gevonden balans wordt aangetast en je komt in een fase terecht waarin je opnieuw zoekt naar balans en regie.

 

De onberekenbaarheid van je lichaam
Op lichamelijk gebied kun je te maken krijgen met lichamelijke beperkingen, pijn en/of vermoeidheid. De grenzen van wat je wel en niet aan kan moet je opnieuw, of keer op keer bepalen en/of bijstellen. Als er hulpmiddelen nodig zijn dan is er vaak een hoge drempel om zo’n middel te gebruiken. Het zogenaamde “hulpmiddel” is in eerste instantie een obstakel.

 

Verandering sociaal en maatschappelijk leven
Naast gezondheid kunnen er op vele levensgebieden vragen komen en verschuivingen. Meestal word je met een chronische aandoening meer afhankelijk van anderen. Het treft daarmee niet alleen jezelf maar ook je naaste omgeving. Je relaties met je partner, kinderen, familie, vrienden en collega's kunnen veranderen. Vaak is het ook zo dat veel mensen te maken krijgen met een kleiner sociaal netwerk en/of verlies van werk en zingeving. Er ontstaan verschuivingen op relationeel gebied en in de rolpatronen. Ook ouderschap, seksualiteit, werk, wonen, sport, hobby, religie, maatschappelijke en financiële positie kunnen ingrijpend veranderen.

Dit alles maakt dat het een emotioneel proces is, met gevoelens van verdriet, boosheid, frustratie,schaamte, eenzaamheid. Hierbij kan het moeilijk zijn om perspectieven te zien.

Overleven of leven?

Misschien denk je wel ”ik kan het allemaal zelf wel”. En misschien red je je ook best aardig maar leef jij echt? Leef jij naar wat je écht belangrijk vindt, naar jouw waarden? Ben je nog altijd boos op je lijf en omgeving? Waarom blijven overleven als je ook kunt werken aan een waarde(n)vol leven?

Investeer in jezelf, zodat je echt leeft en niet geleefd wordt door je chronische ziekte. 

LevenMetLogo-klein

Graag begeleid ik je bij dit proces van acceptatie met oog voor perspectief en mogelijkheden. Zodat je met je chronische aandoening kunt bereiken dat je leeft met wat écht belangrijk voor jou is, naar jouw waarden.Waardoor de kwaliteit van je leven verbetert.